Hako: Nasze zaangażowanie w dobrego ducha zespołu i
współpracy, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

 

Od czasu założenia Hako ponad 70 lat temu wiele się zmieniło – zarówno na świecie, jak i dla nas. To co się nie zmieniło to nasza wola i zaangażowanie w rozwój i produkcję maszyn z najlepszą technologią i intuicyjną obsługą dla zrównoważonego użytkowania. Nasi pracownicy, dostawcy i partnerzy, jak również nasi klienci i operatorzy naszych maszyn cieszą się najwyższym priorytetem. W celu utrzymania jak najściślejszego kontaktu i wymiany z nimi, nasz system whistleblowing jest pierwszym punktem kontaktowym.

 

System whistleblowingowy

 

Hako oferuje możliwość kontaktu z wewnętrznym, zewnętrznym i niezależnym portalem whistleblowingowym w przypadku podejrzenia lub wiedzy o nielegalnych lub nieetycznych działaniach, a tym samym przyczynienia się do wykrycia naruszeń zasad.

Istnieje możliwość zgłaszania niewłaściwych zachowań pracowników naszej grupy kapitałowej, jak również naszych dostawców i usługodawców w zakresie ewentualnych naruszeń prawa lub działań szkodliwych dla firmy, takich jak korupcja, przekupstwo, oszustwo, inne przestępstwa kryminalne, praca dzieci, niewolnictwo, brak bezpieczeństwa pracy, wyzysk i dyskryminacja.

Osoby zgłaszające nieprawidłowości nie poniosą żadnej szkody w wyniku dokonania zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być dokonywane w języku niemieckim i angielskim. Na życzenie można również dokonać zgłoszenia anonimowo.

Jeśli masz konkretne, uzasadnione przesłanki o naruszeniu prawa lub zasad w Hako lub podejrzewasz takie naruszenie, masz następujące możliwości kontaktu z nami:

przez formularz internetowy
telefonicznie: 0049-221-2052-547
faksem: 0049-221-2052-1
e-mailem: c.schork@heuking.de

Z biurem ds. zgłoszeń poufnych (WhistleFox) można kontaktować się przez całą dobę za pośrednictwem formularza internetowego, poczty elektronicznej, faksu lub poczty oraz telefonicznie w każdy dzień roboczy w godzinach urzędowania.

Osobą kontaktową jest dr Christoph Schork, adwokat.

Heuking Kühn Lüer Wojtek
z. Hd. Dr. Christoph Schork
Magnusstraße 13
D-50672 Köln

Prosimy pamiętać, że system zgłaszania nieprawidłowości nie jest przeznaczony do składania skarg. W przypadku niezadowolenia z produktów lub usług Hako, prosimy o kontakt z odpowiednią osobą kontaktową w firmie.

W celu uzyskania informacji zgodnie z niemiecką ustawą o obowiązku opieki nad łańcuchem dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), można znaleźć dalsze informacje proceduralne tutaj: