Strona główna » Bezpłatna wycena usług » ZALECENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

1. OGÓLNE

(Zalecenia ogólne zawierają informacje istotne dla każdej z operacji) 

1.1. Dokumentacja sporządzona w językach PL, EN, DE, zgodnie z zasadami rysunku technicznego (ISO 128). 

1.2. Stosować własny system nazewnictwa plików – numer rysunku / opis rysunku

1.3. Edytowalna forma przesyłanych plików, preferowany *.dwg, *.dxf, *.STEP *.pdf

1.4. Informacje nt. materiału (gatunku, grubości, ilości, rodzaju wykończenia powierzchni itp.) 

1.5. W przypadku występowania powłok (malowanie, cynkowanie, niklowanie itp.) określić normę i wymagania dla procesu. 

1.6. Normy oraz tolerancje adekwatne do procesów: 

  • wycinanie laserem: PN-EN ISO 9013
  • części obrabiane mechanicznie i plastycznie: PN-EN ISO 2768
  • części spawane: PN-EN ISO 13920

1.7. Każda zmiana na rysunku powinna wiązać się ze zmianą rewizji w nazwie pliku, oraz w tabelce rysunkowej (nowa rewizja – nowy rysunek). 

1.8. Nie dostarczać rysunków kilku części w jednym pliku. 

1.9. Należy uwzględnić, że dopuszczalne jest zaokrąglenie ostrych narożników elementów ciętych laserowo, promień zaokrąglenia ~ 10% * grubość materiału. 

2. ZALECENIA DLA CIĘCIA LASEROWEGO.

2.1. Skala rysunkowa 1:1 

2.2. Rysunek w formacie *.dxf – dla detali na laser powinien zawierać jedynie zewnętrzne i wewnętrzne kontury detalu (bez wymiarów, tabelek itp.) 

2.3. Brak splajnów, otwartych konturów, bloków, nakładających się linii itp. 

2.4. W przypadkach istotnych – oznaczenie miejsc mikropołączeń, grawerki (linie w kolorze żółtym), kierunku szlifu, kierunku rozkładu względem walcowania blachy itp. 

2.5. Trzymać się zasady: jeden detal – jeden plik *.dxf 

2.6. Należy uwzględnić, że dopuszczalne jest zaokrąglenie ostrych narożników elementów ciętych laserowo, promień zaokrąglenia ~ 10% * grubość materiału. 

3. ZALECENIA DLA ZAGINANIA.

3.1. Dostarczyć model *.STEP, lub rysunek *.dwg lub *.pdf zawierający rozwinięcie blachy, naniesione, zwymiarowane i opisane linie gięcia (kierunki, stopnie i promienie), rzuty detalu po gięciu oraz informację o metodzie rzutowania (Europejska/Amerykańska)

3.2. Promień gięcia nie powinien być mniejszy od grubości blachy (preferowany promień równy grubości materiału).

3.3. Należy pamiętać, że w zależności od grubości materiału, istnieją minimalne odległości gięcia, a otwory będące poniżej tej odległości zostaną zniekształcone. Można tu posłużyć się opracowaniami zewnętrznymi tabeli doboru sił np. http://www.plasmet.net/technologia.

3.4. Linie gięcia na półwyrobach i częściach przetworzonych zaznaczać linią ciągłą cienką (ISO 128-20).

4. ZALECENIA DLA OBRÓBKI MECHANICZNEJ.

4.1. W miarę możliwości dostarczyć model *.STEP , niezbędny *.dwg lub *.pdf

4.2. Na rysunku oznaczyć wymagania dotyczące jakości powierzchni (chropowatość). 

4.3. Oznaczyć załamania krawędzi, oraz zewnętrzne i wewnętrzne promienie. 

5. ZALECENIA DLA SPAWANIA. 

5.1. Na rysunku oznaczyć spoiny (rodzaj i wymiary). 

5.2. W przypadku elementów złożonych zachować wielopoziomową strukturę produktu (BOM) 

Wyrób gotowy – ilość sztuk

  1. Półprodukt A – ilość sztuk
    1. Materiał A
  1. Półprodukt B – ilość sztuk
    1. Materiał B

należy uwzględnić, że dopuszczalne jest zaokrąglenie ostrych narożników elementów ciętych laserowo, promień zaokrąglenia ~ 10% * grubość materiału;