System zgłaszania nieprawidłowości

 

Hako Technology oferuje możliwość skontaktowania się z wewnętrznym, zewnętrznym i niezależnym portalem dla sygnalistów w przypadku podejrzenia lub wiedzy o nielegalnych lub nieetycznych działaniach, a tym samym przyczynienia się do wykrycia naruszeń zasad.

Możliwe jest zgłaszanie niewłaściwego postępowania pracowników naszej grupy spółek, a także naszych dostawców i usługodawców w odniesieniu do możliwych naruszeń prawa lub działań szkodliwych dla firmy, takich jak korupcja, przekupstwo, oszustwo, inne przestępstwa kryminalne, praca dzieci, niewolnictwo, brak bezpieczeństwa pracy, wyzysk i dyskryminacja.

Osoby zgłaszające nieprawidłowości nie poniosą żadnych negatywnych konsekwencji w związku z dokonaniem zgłoszenia. Zgłoszenia można składać w języku niemieckim i angielskim. W razie potrzeby zgłoszenia można również składać anonimowo.

Jeśli masz konkretne, uzasadnione przesłanki dotyczące naruszeń prawa lub zasad w Hako lub podejrzewasz takie naruszenia, masz następujące możliwości skontaktowania się z nami:

przez formularz internetowy
telefonicznie: 0049-221-2052-547
faksem: 0049-221-2052-1
e-mailem: c.schork@heuking.de

Z biurem ds. poufnych zgłoszeń (WhistleFox) można kontaktować się przez całą dobę za pośrednictwem formularza internetowego, poczty elektronicznej, faksu lub poczty oraz telefonicznie każdego dnia roboczego w normalnych godzinach pracy.

Osobą kontaktową jest Dr Christoph Schork, adwokat.

Heuking Kühn Lüer Wojtek
Attn. Dr Christoph Schork
Magnusstraße 13
D-50672 Köln

 

Należy pamiętać, że system informowania o nieprawidłowościach nie jest przeznaczony do składania skarg. Jeśli jesteś niezadowolony z produktów lub usług Hako Technology, skontaktuj się z odpowiednią osobą kontaktową w firmie.

Aby uzyskać informacje zgodnie z niemiecką ustawą o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), dalsze informacje proceduralne można znaleźć tutaj