Spawanie jest sztuką łączenia ze sobą metali z wykorzystaniem ciepła. Istnieje wiele technik, o których warto mieć, chociaż podstawowe pojęcie. W związku z tym przekonaj się między innymi, czym jest spawanie MIG, czym jest spawanie MAG, a także, na czym polega metoda WIG. Poniżej przedstawimy Ci w pigułce najważniejsze informacje na ten temat! 

Co to jest spawanie?

Spawanie to proces łączenia materiałów, zazwyczaj metali lub termoplastików, poprzez topienie krawędzi materiałów do łączenia i dodawanie materiału spawalniczego, który po ostygnięciu tworzy stałe połączenie. Współczesne technologie spawania wykorzystują różne metody wytwarzania ciepła, takie jak łuk elektryczny, laser, czy plazma, a wybór konkretnej metody zależy od rodzaju materiałów do łączenia, wymagań dotyczących jakości oraz specyfiki danego zastosowania. Spawanie jest kluczowym procesem w wielu gałęziach przemysłu, takich jak między innymi: budowa maszyn, przemysł stoczniowy oraz budownictwo. 

Poniżej dowiesz się między innymi, czym jest spawanie mig, jaki gaz wykorzystuje, czym jest spawanie mag, co to jest spawanie WIG oraz kiedy warto korzystać z poszczególnych metod. 

Podstawowe rodzaje spawania

Pośród podstawowych rodzajów spawania warto wymienić między innymi:

 • MIG spawanie,
 • MAG spawanie oraz
 • WIG spawanie.

Oczywiście wszystkich rodzajów spawania jest więcej, jednak w tym artykule skupimy się głównie na wymienionych wyżej i zestawimy je ze sobą. Przekonasz się zatem, na czym polega spawanie mig mag oraz spawanie WIG

Co to jest spawanie MIG?

Spawanie metodą MIG to praca z wykorzystaniem spawania łukowego, w której jako elektroda służy ciągle podawany drut spawalniczy. Łuk spawalniczy wytwarzany jest między końcem drutu a spawanym materiałem. Podczas spawania obszar spawania jest chroniony przed reakcją z atmosferą dzięki ciągłemu przepływowi gazu obojętnego, zwykle argonu lub mieszaniny argonu z innymi gazami.

Proces spawania MIG

Spawanie — metoda mig to proces, który składa się z następujących etapów:

 • załączenie urządzenia,
 • inicjacja łuku,
 • topienie materiału,
 • ochrona gazem,
 • stygnięcie i utworzenie spoiny,
 • oczyszczenie spoiny.

Kluczowe jest, aby operator spawarki dobrał odpowiednio parametry związane na przykład z prądem spawania oraz prędkością podawania drutu. 

Zalety i wady spawania MIG

Spawanie MIG docenić można przede wszystkim za:

 • wysoki poziom wydajności,
 • wszechstronność,
 • łatwość użycia,
 • czysty proces,
 • możliwość automatyzacji.

Do wad opisywanej metody zaliczyć natomiast trzeba:

 • koszty wyposażenia,
 • ograniczenia, jeśli chodzi o pracę w trudnych pozycjach,
 • wrażliwość na wiatr,
 • pojawiające się niekiedy trudności w przypadku grubszych materiałów.

Zastanów się zatem, czy spawanie MIG jest odpowiednie dla Ciebie. Przekonaj się także, jakie jest typowe zastosowanie tej metody. 

Typowe zastosowania spawania MIG

Spawanie MIG (Metal Inert Gas) jest jedną z najbardziej wszechstronnych technik spawania, dzięki czemu znajduje zastosowanie w wielu sektorach przemysłu. Warto wymienić tutaj:

 • przemysł motoryzacyjny,
 • przemysł lotniczy,
 • przemysł okrętowy,
 • budownictwo,
 • sztukę i rzemiosło,
 • budowę rurociągów.

To właśnie najczęstsze zastosowania spawania MIG. 

Co to jest spawanie MAG?

Spawanie metodą MAG to odmiana procesu spawania łukowego z elektrodą drutową ciągle podawaną, podobna do spawania MIG. Główna różnica polega na rodzaju używanego gazu ochronnego. W procesie MAG gazy ochronne są aktywne, co oznacza, że uczestniczą w procesie spawania, wpływając na skład spoiny. Mig Mag spawanie jest możliwe z wykorzystaniem tak zwanego migomatu. 

Proces spawania MAG

Spawanie MAG (Metal Active Gas) to proces spawania łukowego, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny powstający między ciągle podawaną elektrodą drutową a spawanym materiałem. Główną cechą, która wyróżnia spawanie MAG od innych technik, jest użycie aktywnego gazu ochronnego. Oto główne etapy procesu spawania MAG:

 • uruchomienie łuku,
 • topienie elektrody i materiału bazowego,
 • użycie aktywnego gazu ochronnego,
 • utworzenie spoiny,
 • chłodzenie i krzepnięcie,
 • usuwanie odpadów.

Przejdź przez wszystkie kroki w prawidłowy sposób, aby zagwarantować sobie wysoką jakość spawów oraz bezpieczeństwo.

Zalety i wady spawania MAG

Spawanie — metoda MAG jest często cenione za:

 • wysoki poziom wydajności,
 • wszechstronność,
 • niewielką ilość odpadów,
 • możliwość automatyzacji,
 • spoiny o wysokiej jakości.

Wady to natomiast:

 • ograniczenia materiałowe — spawanie MAG jest przeznaczone głównie do stali,
 • wrażliwość na wiatr,
 • większa produkcja dymów i oparów niż wiele pozostałych metod,
 • wysokie koszta zakupu gazów ochronnych.

Wiesz już zatem, czym charakteryzuje się spawanie MIG/MAG. Różnice wynikają głównie z rodzaju używanego gazu ochronnego.

Typowe zastosowania spawania MAG

Spawanie MAG (Metal Active Gas) jest popularne w wielu sektorach przemysłu ze względu na jego efektywność i wszechstronność. Typowe zastosowania spawania MAG obejmują:

 • przemysł motoryzacyjny,
 • przemysł okrętowy,
 • przemysł rurociągowy,
 • przemysł kolejowy,
 • budowę maszyn,
 • budownictwo.

Jak zatem widzisz nie ma wielkiej różnicy, jeśli chodzi o zastosowanie, gdy zestawiamy ze sobą spawanie MIG/MAG

Co to jest spawanie WIG?

Warto omówić teraz spawanie WIG. Co to jest? Rozwinięcie skrótu to Wolfram Inert Gas, znane również jako spawanie TIG (Tungsten Inert Gas). Jest to metoda spawania łukowego, w której źródłem ciepła jest łuk elektryczny powstający między nietopliwą elektrodą wykonaną z wolframu a spawanym materiałem. Podczas tego procesu przestrzeń wokół łuku jest chroniona przed atmosferą przy użyciu szlachetnego gazu ochronnego, zazwyczaj argonu czy helu, które są chemicznie obojętne. Jeżeli zatem wpiszesz w wyszukiwarce Google frazę „spawanie wig a tig”, szybko przekonasz się, że nie ma różnicy między znaczeniem obu pojęć. 

Proces spawania WIG

Proces spawania WIG składa się z następujących etapów:

 • przygotowanie materiału,
 • wybór elektrody,
 • ustawienie sprzętu,
 • zapłon łuku,
 • dodawanie materiału spawalniczego,
 • utrzymanie gazu ochronnego,
 • chłodzenie,
 • zakończenie łuku.

Działania te wymagają precyzji oraz sporych umiejętności. Możliwe jest za to uzyskanie wysokiej jakości spoin w wielu różnych materiałach.

Zalety i wady spawania WIG

Spawanie WIG (Wolfram Inert Gas) ma szereg zalet, ale także pewne wady. Najważniejsze zalety to:

 • wysoka jakość spoiny,
 • wszechstronność,
 • wysoki poziom precyzji,
 • brak odpadów,
 • niewielkie jedynie zniekształcenia.

Wady natomiast to:

 • wolniejszy proces niż w przypadku metod, takich jak MIG/MAG,
 • nieco wyższe koszta ze względu na wykorzystanie szlachetnych gazów ochronnych oraz skomplikowanego sprzętu,
 • trudniejsza technika,
 • wrażliwość na zanieczyszczenia.

Pomimo niektórych mankamentów tej metody jest ona ceniona w wielu branżach przemysłu. Zastosowanie wcale nie jest węższe niż jeśli chodzi o spawanie metodą MIG MAG. 

Typowe zastosowania spawania WIG

Jeżeli zestawiasz ze sobą różne rodzaje spawania i wpisujesz w Google na przykład „spawanie MAG a MIG” albo „spawanie TIG a MIG”, musisz wziąć pod uwagę także typowe zastosowanie konkretnych metod. Jeżeli chodzi o spawanie metodą WIG (czyli inaczej TIG) zastosowaniem jest na przykład:

 • lotnictwo i kosmonautyka,
 • przemysł motoryzacyjny,
 • przemysł rurociągowy,
 • przemysł spożywczy i farmaceutyczny,
 • przemysł okrętowy,
 • przemysł energetyczny,
 • przemysł biżuterii,
 • stomatologia i medycyna,
 • sztuka i rzemiosło,
 • sport.

WIG spawanie jest, jak widzisz, cenione w ogromnej liczbie sektorów przemysłu. 

Różnice techniczne

Metoda MIG (Metal Inert Gas) polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego pod osłoną gazu szlachetnego, często argonu. MAG (Metal Active Gas) również wykorzystuje łuk elektryczny, ale pod osłoną gazu aktywnego, takiego jak dwutlenek węgla. Natomiast metoda WIG (Wolfram Inert Gas) polega na spawaniu za pomocą elektrody wolframowej pod osłoną gazu szlachetnego, co daje wyjątkowo czysty i precyzyjny szew spawalniczy.

Różnice w zastosowaniu

Metoda MIG jest idealna dla nieżelaznych metali, takich jak aluminium, ze względu na osłonę gazów szlachetnych. MAG jest powszechnie używana w przemyśle do spawania stali węglowych i niskostopowych, gdyż gazy aktywne zapewniają lepsze własności przeciwutleniające. WIG jest preferowana w precyzyjnych zastosowaniach, takich jak przemysł lotniczy i biżuteria, ze względu na czysty i precyzyjny szew spawalniczy.

Wybór odpowiedniej techniki w zależności od sytuacji

MIG (Metal Inert Gas) to technika spawania z użyciem gazu obojętnego, idealna do spawania stali nierdzewnej i aluminium. MAG (Metal Active Gas) używa gazu aktywnego, dobrze nadaje się do spawania stali węglowej i większości stali stopowych. WIG (Wolfram Inert Gas) oferuje precyzyjne spawanie z wykorzystaniem elektrody wolframowej, doskonałe dla cienkich materiałów i wymagających aplikacji. Wybór najlepszej możliwe techniki zależy więc od rodzaju metalu, grubości materiału, a także wymagań jakościowych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Tak jak przy każdej metodzie spawania, również tutaj obowiązują określone zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie ich to podstawa dla każdego spawacza. Musisz więc pamiętać o:

 • ochronie oczu oraz skóry,
 • ochronie słuchu,
 • wentylacji pomieszczenia,
 • pozbywaniu się gazów,
 • bezpiecznym podłączeniu sprzętu,
 • zapobieganiu pożarom,
 • unikaniu kontaktu z prądem,
 • stałej kontroli i konserwacji sprzętu,
 • edukacji oraz szkoleniach.

Dzięki temu ochronisz swoje zdrowie, a jednocześnie zapewnisz wysoką jakość oraz efektywność Twojej pracy.

Specyficzne środki bezpieczeństwa dla spawania MIG, MAG i WIG

MIG MAG spawanie wymaga odpowiedniego przechowywania butli z gazem. Najlepiej, gdy jest ona w stabilnej pozycji, z dala od źródeł ciepła oraz iskrzenia. Powinieneś również zapobiegać poparzeniom i wykorzystywać odpowiednie rękawice spawalnicze. To wspólna cecha dla metody takiej jak spawanie MIG MAG. Różnice między technikami nie oznaczają, że trzeba inaczej podejść do środków bezpieczeństwa.

Przy spawaniu WIG natomiast powinieneś unikać zbyt częstego szlifowania elektrod oraz stosować odpowiednią wentylację. Jednocześnie powinieneś zachować ostrożność przy spawaniu w rowach oraz zamkniętych przestrzeniach. Gazy takie jak argon są bowiem cięższe od powietrza i mogą gromadzić się w nisko położonych miejscach. Przy spawaniu WIG musisz również uważać na wysokie napięcie. 

Podsumowanie omówionych technik spawania

Techniki spawania MIG, MAG i WIG są szeroko stosowane w przemyśle ze względu na swoją efektywność i różnorodność zastosowań. Spawanie MIG jest półautomatycznym lub automatycznym procesem łukowym, gdzie jako materiał dodatkowy służy ciągły drut elektrodowy. Jako medium ochronne wykorzystuje gazy szlachetne, takie jak argon lub jego mieszanki. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku metali nieżelaznych, takich jak aluminium czy stopy miedzi, i wyróżnia się prędkością działania oraz mniejszym ryzykiem porowatości spoiny.

Z kolei spawanie MAG jest podobne do MIG, ale różni się wykorzystywanymi gazami. Jako medium ochronne stosuje się gazy aktywne, najczęściej CO2 lub jego mieszanki. Technika ta jest preferowana głównie do spawania stali węglowych i niskostopowych. Jednymi z głównych zalet spawania MAG są jego szybkość, możliwość spawania w różnych pozycjach i dobre właściwości mechaniczne połączenia.

Natomiast spawanie WIG to technika opierająca się na procesie łukowym z nietopiącą się elektrodą wolframową w otoczeniu gazu ochronnego. Głównie stosuje się tu argon, hel lub ich kombinacje. Metoda WIG jest doskonała do spawania stali nierdzewnych, aluminium, miedzi, tytanu i wielu innych metali. Charakteryzuje się wysoką jakością spoiny, brakiem iskrzenia i zdolnością do łączenia cienkich materiałów.

Jak wybrać odpowiednią technikę spawania?

Wybór odpowiedniej techniki spawania zależy od czynników, takich jak między innymi:

 • rodzaj materiału do połączenia,
 • grubość tego materiału,
 • wymagana jakość spoiny,
 • oczekiwane koszta,
 • pozycja spawania,
 • dostępność sprzętu,
 • wymagania dotyczące oparów,
 • doświadczenie spawacza.

Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji warto skonsultować się z bardziej doświadczonym spawaczem, który będzie w stanie wskazać Ci najlepszą metodę. 

Perspektywy na przyszłość technik spawania

Przyszłość technik spawania jest obiecująca, ze względu na dynamiczny rozwój technologiczny i potrzebę efektywnego łączenia różnych materiałów w wielu dziedzinach przemysłu. Spory udział w rozwoju spawalnictwa ma branża automatyki oraz robotyki. Jednocześnie roboty spawalnicze stają się coraz częściej wyposażone w czujniki, a branża ta wykorzystuje w spawalnictwie algorytmy sztucznej inteligencji. Coraz większy rozwój następuje także w dziedzinie spawania w warunkach ekstremalnych. W związku z tym rozwój dostępnych dzisiaj technik z pewnością przyczyni się do jeszcze wyższego poziomu pracy oraz szerszego zastosowania spawarek.

Wiesz już, czym jest spawanie WIG oraz spawanie MIG/MAG. Poradnik, który czytasz może być zatem podstawą do dalszego rozwoju w profesji spawacza. Życzymy powodzenia i postępów w nauce! Pamiętaj również usługi spawalnicze metodą TIG, MAG, MIG, MMA są dostępne w naszej ofercie.