Ogromna liczba firm, które tworzą produkty z metali, decyduje się na malowanie proszkowe. W związku z tym w tym artykule poznasz odpowiedź na pytania, takie jak czym jest lakierowanie proszkowe i jak przygotować do niego powierzchnię metalu. Dowiesz się również, jak wygląda taka forma malowania krok po kroku. Sprawdź więcej informacji na ten temat!

Czym jest lakierowanie proszkowe?

Lakierowanie proszkowe jest metodą malowania, która wykorzystuje siły elektrostatyczne do pokrywania metalowych elementów farbą w formie proszku. Proces ten zaczyna się od oczyszczenia metalowej powierzchni, a następnie naelektryzowane cząsteczki lakieru są nanoszone na metal, który przyciąga je dzięki swoim właściwościom przewodzącym. Farba jest równomiernie rozprowadzana na przygotowaną powierzchnię, a następnie utrwalana przy pomocy ciepła, co tworzy trwałą, odporną na korozję i uszkodzenia powłokę. Ta metoda jest ceniona za swoją wytrzymałość, efektywność materiałową i mniejszy wpływ na środowisko, gdyż nie wykorzystuje rozpuszczalników. Ogromna liczba firm wybiera zatem na przykład lakiernictwo proszkowe aluminium.

Krok po kroku lakierowanie proszkowe

Warto omówić krok po kroku lakierowanie proszkowe automatyczne. Wszystkie etapy są równie istotne, aby możliwe było uzyskanie trwałego efektu. Trzeba zatem pamiętać o fazach pracy, takich jak::

 • oczyszczenie mechaniczne,
 • piaskowanie,
 • odtłuszczanie,
 • nanoszenie farby proszkowej,
 • elektrostatyka,
 • proces utwardzania,

Powierzchnię przedmiotu należy dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak tłuszcze, oleje, kurz, rdza czy resztki innych powłok malarskich. Używa się do tego mycia, piaskowania, śrutowania lub innych metod oczyszczania.

Piaskowanie to metoda oczyszczania powierzchni za pomocą strumienia ziaren piasku lub innych materiałów ściernych pod wysokim ciśnieniem. Procedura ta zapewnia dobrą przyczepność powłoki proszkowej do powierzchni. Odtłuszczanie natomiast jest istotnym etapem, który zapewnia czystość powierzchni przed naniesieniem farby proszkowej, co pozwala na lepsze przyleganie proszku. Nanoszenie farby proszkowej, czyli mieszanki pigmentów oraz żywic w formie proszku również ma ogromne znaczenie. Jest ona aplikowana elektrostatycznie. Po aplikacji materiał jest utrwalany w piecu, tworząc trwałą oraz odporną na zarysowanie powłokę. Sprawdź również, jak wygląda kontrola jakości, jeśli chodzi na przykład o lakiernictwo proszkowe stali.

Malowanie proszkowe — kontrola jakości

Kontrola jakości w procesie malowania proszkowego jest kluczowym etapem, który ma za zadanie zapewnić, że finalny produkt spełnia wszystkie wymogi techniczne oraz estetyczne. Obejmuje ona kilka ważnych aspektów:

 • sprawdzenie grubości powłoki,
 • ocena koloru i połysku,
 • inspekcja wizualna,
 • testy wytrzymałości.

Po utwardzeniu farby należy zmierzyć jej grubość i porównać z wymaganiami specyfikacji. Wartości te powinny mieścić się w przedziale 60-120 mikronów. Ocenę koloru i połysku – kontrolerzy jakości muszą upewnić się, że kolor i stopień połysku powłoki są zgodne z dokumentacją zamówienia. Jest to ważne dla zachowania jednolitości i spójności wyglądu produktów.

Inspekcja wizualna obejmuje szczegółowe sprawdzenie powierzchni malowanej pod kątem estetyki wykonania, czyli braku defektów takich jak bąble, zmarszczki, czy odpryski. W niektórych przypadkach mogą być przeprowadzane dodatkowe testy sprawdzające odporność powłoki na działanie czynników zewnętrznych, takich jak korozja, uszkodzenia mechaniczne czy działanie warunków atmosferycznych. Jeżeli produkty spełniają wszystkie kryteria jakościowe, są one dopuszczane do kolejnego etapu, którym jest pakowanie i wysyłka do klienta. W przypadku stwierdzenia niezgodności, elementy są odrzucane lub poddawane poprawkom. Bez tego etapu solidnie realizowane lakiernictwo proszkowe metali byłoby niemożliwe.

Bezpieczeństwo podczas lakierowania proszkowego

W procesie lakierowania proszkowego należy przestrzegać szeregu środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia pracowników oraz zapewnić bezpieczne warunki pracy. Oto kluczowe aspekty bezpieczeństwa:

 • ochrona dróg oddechowych
 • zabezpieczenie skóry,
 • ochrona oczu,
 • wentylacja,
 • bezpieczne przechowywanie materiałów,
 • szkolenie pracowników,
 • procedury w przypadku awarii,
 • zarządzanie odpadami,
 • inspekcje i audyty bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie przepisów.

Pracownicy powinni używać masek ochronnych, aby uniknąć wdychania proszków, które mogą być szkodliwe dla płuc. Należy również nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice i kombinezony, które zabezpieczają skórę przed kontaktami z substancjami chemicznymi. Okulary ochronne są konieczne, aby chronić oczy przed drobnymi cząstkami proszku i iskrami podczas procesu przygotowania powierzchni. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji w miejscu pracy jest niezbędne do rozpraszania oparów chemicznych oraz drobin proszku, które mogą być uwalniane do powietrza. 

Substancje chemiczne i proszki powinny być przechowywane w odpowiednio oznakowanych, zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Osoby obsługujące sprzęt i pracujące w lakierni proszkowej muszą być regularnie szkolone w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi urządzeń. Należy również opracować i regularnie ćwiczyć procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar, wyciek substancji chemicznych, czy awaria sprzętu. 

Konieczne jest stosowanie odpowiednich metod usuwania odpadów, takich jak recycling nadmiaru proszku oraz bezpieczna utylizacja środków chemicznych. Regularne kontrole i przeglądy stanu technicznego sprzętu, ocena ryzyka i audyty procedur bezpieczeństwa pomagają w utrzymaniu wysokich standardów. Należy stosować się do lokalnych i międzynarodowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska.

Przestrzeganie tych zasad pomaga zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym, a także zapewnia wydajne i bezproblemowe funkcjonowanie procesu lakierowania proszkowego.

Zalety i wady lakierowania proszkowego

Lakierowanie proszkowe jest techniką pokrywania powierzchni, która ma wiele zalet. Chodzi głównie o:

 • ekologię oraz bezpieczeństwo,
 • trwałość pokryć,
 • estetykę i efektywność,
 • pełne wykorzystanie materiału.

Farby proszkowe są bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne farby ciekłe, ponieważ nie zawierają szkodliwych rozpuszczalników i generują mniej odpadów. Są bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i środowiska, mogą nawet mieć kontakt z żywnością i wodą pitną, co potwierdzają odpowiednie atesty​​​​​​.

Powłoki proszkowe są znane z wysokiej trwałości i są odporne na działanie czynników chemicznych, atmosferycznych, wilgoci oraz promieniowania UV. Oferują długotrwałą ochronę i zachowują swój estetyczny wygląd na lata, co może być bardziej kosztowne z góry, ale mniej kosztowne w dłuższej perspektywie ze względu na rzadkość konieczności ponownego malowania​​​​.

Lakierowanie proszkowe pozwala na osiągnięcie gładkich, estetycznie prezentujących się powierzchni bez spękań, zacieków czy zmarszczeń. Jest to obecnie jedna z najbardziej efektywnych metod pokrywania metali, zapewniająca doskonały efekt wizualny i funkcjonalny​​​​.

W procesie lakierowania proszkowego wykorzystuje się określoną ilość farby, a niewykorzystane resztki mogą być użyte ponownie, co minimalizuje marnotrawstwo materiału​​.

Wady lakierowania proszkowego to głównie fakt, że efekt malowania proszkowego w dużej mierze zależy od właściwego oczyszczenia i przygotowania malowanego elementu. To może wymagać dodatkowych prac i kosztów związanych z odpowiednim przygotowaniem powierzchni​​. Na szczęście zamawiając lakierowanie proszkowe manualne lub automatyczne u zaufanego wykonawcy, masz pewność najwyższej jakości wykończonych elementów. 

Podsumowanie

Malowanie, lakierowanie proszkowe to technologia, która zrewolucjonizowała branżę obróbki powierzchniowej metali. Dzięki wykorzystaniu sił elektrostatycznych i utwardzania termicznego lakierowanie proszkowe zapewnia wysoce trwałe i estetyczne wykończenie. Proces rozpoczyna się od starannego przygotowania powierzchni, obejmującego oczyszczanie mechaniczne, piaskowanie i odtłuszczanie, aby zapewnić maksymalną przyczepność i minimalizować ryzyko defektów, takich jak bąble czy zmarszczki. Następnie, naelektryzowany proszek nanoszony jest na element, tworząc równomierne pokrycie, które po utwardzeniu w piecu staje się trwałą, odporną na zarysowania warstwą.