W tym artykule wskażemy Ci podstawowe informacje na temat procesu spawania. Spawanie aluminium to tylko jedna z wielu usług, które realizują wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Dowiedz się między innymi, czym jest spawanie, jakie rodzaje metalu są poddawane spawaniu, a także jak wygląda ten proces krok po kroku. Zapraszamy do sprawdzenia tekstu!

Czym jest spawanie?

Spawanie jest procesem polegającym na łączeniu materiałów za sprawą ich nagrzania, a także stopienia w miejscu, w którym się one łączą. Dodatkowo możliwe jest dodanie lub niedodawanie spoiwa. Zazwyczaj źródło ciepła to łuk spawalniczy. Dzięki spawaniu możliwe jest łączenie ze sobą między innymi następujących rodzajów stali:

 • stal węglowa,
 • stal nierdzewna, 
 • stal stopowa,
 • stal konstrukcyjna,
 • stal narzędziowa,
 • stal wysokostopowa.

W zależności od tego, co dokładnie chcesz zespawać, a także jakie są warunki pracy, optymalne jest dobranie innej technologii. 

Spawanie — metody

Wymienić można między innymi następujące metody spawania:

 • spawanie MIG / spawanie MAG,
 • MMA spawanie.
 • spawanie tigiem.

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat każdej z opisanych metod. Pamiętaj, że dobór odpowiedniej zależy zarówno od tego, co planujesz spawać, jak i od tego, w jakich warunkach będzie przebiegać praca. 

Wszystkie wymienione metody, czyli spawanie MIG/MAG, spawanie TIG oraz spawanie MMA to inaczej spawanie łukowe. Usługi spawalnicze mogą polegać także na wykonywaniu spawania:

 • laserowego,
 • plazmowego.

Zapoznaj się ze skrótowymi informacjami na temat każdej z metod spawania. 

Jak wygląda spawanie migomatem?

Spawanie MIG to metoda, która polega na scalaniu dwóch elementów za pomocą łuku elektrycznego, który jest tworzony pomiędzy elektrodą topliwą oraz spawanym materiałem. Elektroda topliwa to inaczej drut, który jest podawany w sposób ciągły. Oba wspomniane elementy są chronione strumieniem gazu osłonowego. Z uchwytu natomiast drut spawalniczy jest płynnie eliminowany. Ulega on stałemu stapianiu w łuku elektrycznym. Materiał stapianego drutu łączy się natomiast z topionym materiałem i powstaje płynne jeziorko spawalnicze. Po skrzepnięciu zamienia się ono w trwałe złącze.

Spawanie metodą MAG natomiast jest bardzo podobnym sposobem scalania metalu. W tym przypadku używa się gazów chemicznie aktywnych, a także dwutlenku węgla bądź też mieszaniny z argonem. Metody MIG oraz MAG różnią się jednak od siebie ze względu na rodzaj wykorzystywanego gazu. Dla przykładu spawanie nierdzewki MIG wymaga gazu obojętnego, natomiast metoda spawania MAG oznacza w tym przypadku łączenie stali z wykorzystaniem gazu aktywnego.

Spawanie nierdzewki migomatem to absolutnie niejedyna możliwość. Spawanie mig mag pozwala bowiem na łączenie różnych metali oraz ich stopów we wszystkich pozycjach. Tym sposobem żadnym problemem nie jest na przykład:

 • spawanie konstrukcji stalowych,
 • spawanie stali nierdzewnej z czarną,
 • spawanie rur wykonanych z różnych metali,
 • spawanie aluminium. 

Opisywana metoda charakteryzuje się przede wszystkim wysoką wydajnością. Jest ona znacznie wyższa niż w przypadku spawania elektrodami otulonymi. Dodatkowo metodę MAG i MIG — spawanie można docenić za bardzo dobrą jakość spoin, a także możliwość zmechanizowania oraz zautomatyzowania.

Jak wygląda spawanie MMA?

Spawanie MMA to inaczej spawanie elektrodą otuloną. W ten sposób możliwe jest ręczne spawanie łukiem spawalniczym. Opisywana metoda polega na tym, że elektroda mocowana w uchwycie jest jednocześnie źródłem gazu osłonowego. Łuk natomiast jarzy się między prętem oraz elementem, który jest spawany. 

Dla przykładu spawanie stali metodą MMA jest jedną z najbardziej uniwersalnych metod. Możliwe jest jej wykorzystywanie praktycznie w każdych warunkach bez względu na to, jaki jest gatunek spawanej stali, a także jaka jest specyfika konstrukcji oraz proporcja spawania. 

Tym sposobem możliwe jest dla przykładu spawanie stali czarnej, a także spawanie stali nierdzewnej. Spawanie elektrodą odnajduje zastosowanie między innymi w:

 • budownictwie,
 • przemyśle stoczniowym,
 • przemyśle zbrojeniowym,
 • branżach produkcyjnych, a także
 • usługach naprawczych.

Spawanie nierdzewki MIG bądź też spawanie tigiem aluminium lub stali jest znacznie trudniejsze przy niskich temperaturach na zewnątrz. Metoda MMA sprawdza się w każdych warunkach. W przypadku spawania migomatem lub spawania metodą TIG trzeba uważać przede wszystkim na to, aby niska temperatura nie uszkodziła butli z gazem. Sprawdź również, jak wygląda spawalnictwo metodą TIG.

Jak wygląda spawanie TIG?

Spawanie aluminium TIG albo inaczej spawanie aluminium tigiem to spajanie metali elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. W tym przypadku jest to proces spawania, który zalicza się do metod stapiających. Tę technologię wykorzystuje się w miejscach, w których najważniejsza jest najwyższa jakość spawanego złącza, a także brak odprysków. Wykorzystuje się ją między innymi do spawania stali nierdzewnych. Spawanie nierdzewki to jednak niejedyne zastosowanie. Możliwe jest również tworzenie z wykorzystaniem metody TIG stopów aluminium oraz niklu, a także cienkich blach z aluminium oraz stali nierdzewnej. Spawanie TIG odnajduje zastosowanie między innymi przy:

 • budowaniu rurociągów,
 • budowaniu zbiorników,
 • budowaniu portali.

Jednocześnie często spawa się metodą TIG w przemyśle lotniczym oraz kosmicznym. Spawanie elektrodą wolframową, metoda spawania MMA oraz migomatem to nie wszystkie możliwości. Zapoznaj się z pozostałymi wariantami!

Czym jest spawanie laserowe i spawanie plazmowe?

Spawanie laserowe to technika spawania, która polega na stapianiu obszaru styku za pomocą wiązki promieni laserowych. Ten sposób pracy realizuje się z wykorzystaniem gazu obojętnego. Spawanie plazmowe natomiast to inaczej spawanie łukowe z wykorzystaniem plazmy. Do jej wytworzenia wykorzystuje się zjonizowany gaz. W tym procesie stosowane są dwa osobne strumienie gazu. Jeden z nich to gaz plazmowy, a drugi to gaz osłonowy.

Spawanie TIG, spawanie migomatem, spawanie MMA — etapy pracy

Dla przykładu spawanie TIG wymaga dobrania wszystkich parametrów przed rozpoczęciem pracy. W związku z tym konieczne jest określenie między innymi: rodzaju, biegunowości, natężenia prądu oraz rodzaju i natężenia przepływu gazu osłonowego. Kluczowy jest również dobór odpowiedniego rodzaju oraz wymiaru materiału dodatkowego, a także prędkości spawania. Samo spawanie metodą TIG rozpoczyna się od wytworzenia łuku elektrycznego z wykorzystaniem jonizatora bądź też elektrody wolframowej. Jednocześnie konieczne jest ręczne podsuwanie materiału spawającego. Chodzi zatem o przysuwanie do płynnej stali prętu. 

Spawanie migomatem natomiast rozpoczyna się od działań zbliżonych do tego, co ma miejsce w przypadku spawanie metodą TIG. Spawanie mig wymaga bowiem dostosowania aspektów, takich jak między innymi: prędkość podawania drutu oraz długość jego wysunięcia. Kluczowe jest również skupienie spawacza na zachowaniu jednostajności ruchu. Zajarzenie łuku elektrycznego pojawia się od razu po wciśnięciu przycisku. W tym przypadku praca wymaga od operatora spawarki przesuwania uchwytu spawalniczego w równomiernym tempie, nie zmieniając jednocześnie pozycji wzdłuż miejsca spajania stali. Spawacz nie musi przy tym przejmować się podawaniem pręta do jeziorka spawalniczego. Spawarka MIG MAG robi to bowiem automatycznie.

Spawanie MMA przebiega natomiast w sposób następujący. Najpierw elektroda zostaje zbliżona do spawanego materiału. Następnie pojawia się łuk elektryczny, który topi materiał i elektrodę, tworząc jednocześnie płynne jeziorko spawalnicze. Następnie po oddaleniu się łuku jeziorko spawalnicze krzepnie i tworzy trwałe złącze. 

Spawanie a bezpieczeństwo

Spawanie łukowe, a także każda inna forma spawania wymaga zachowania odpowiednich środków ostrożności. W tym przypadku chodzi między innymi o ochronę oczu oraz twarzy, a także ochronę skóry. Intensywne światło, które jest emitowane w trakcie spajania elementów może bowiem uszkodzić wzrok spawacza. Konieczne jest zatem wykorzystywanie między innymi maski spawalniczej z odpowiednimi filtrami ochronnymi.

Ochrona skóry natomiast polega na osłonięciu ciała operatora spawarki przed iskrami oraz bryzgami metalu. Takie bowiem czynniki mogą narazić spawacza na poważne oparzenia. Nieodłącznym ekwipunkiem pracownika, który zajmuje się spawaniem powinny być zatem środki ochrony, takie jak między innymi: buty ochronne, rękawice spawalnicze oraz kurtka spawalnicza. Spore znaczenie w przypadku spawania ma także zadbanie o bezpieczeństwo otoczenia. Obszar, na którym odbywa się praca musi być zatem całkowicie wolny od wszelkich materiałów łatwopalnych.

Spawanie a przepisy prawne

Kwestie związane ze spawaniem materiałów regulują normy Urzędu Dozoru Technicznego. Chodzi w tym przypadku o:

 • PN-EN ISO 3834-2 zawierająca pełne wymagania jakości,
 • PN-EN ISO 3834-3 zawierająca standardowe wymagania jakości,
 • PN-EN ISO 3834-4 zawierająca podstawowe wymagania jakości.

Każdy spawacz oraz przedsiębiorca, który wykorzystuje w swojej pracy spawanie powinien zatem doskonale zapoznać się z normami. Kluczowe w przypadku wszystkich operatorów spawarek jest również uzyskanie odpowiednich certyfikacji, które dają możliwość wykonywania zawodu. 

Spawanie — wybierz odpowiednich wykonawców

Jeżeli interesują Cię opisywane usługi i dla przykładu chcesz zlecić specjalistom spawanie aluminium, cena usług absolutnie nie powinna być najważniejszym kryterium w trakcie doboru wykonawców. Powinieneś zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy konkretna firma przestrzega przepisów wynikających z wymienionych wyżej norm.

Istnieją na polskim rynku firmy usługowe, których renoma absolutnie nie jest przypadkiem. Lata doświadczeń oraz nowoczesny park maszynowy w takich miejscach sprawia, że masz gwarancję, iż jakość spawów zagwarantuje Ci maksymalne bezpieczeństwo. Spore znaczenie mają również formalne kwalifikacje pracowników potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Życzymy powodzenia w doborze najlepszych usługodawców! Wybierz najlepsze spawanie stali w swoim regionie!